Eksempelafdelinger

Tre ældre boligafdelinger med generelle problemstillinger

Boligafdelingerne Abildgården, Sjællandshuse og Elleparken i København står ligesom mange andre ældre bebyggelser overfor krav om fremtidssikring.

De tre eksempelafdelinger er valgt, fordi de både har problemer og potentiale, som vil være genkendelige andre steder.

Se en introduktion til de tre boligafdelinger her på siden.
Eller hent den samlede præsentation, der også beskriver en række generelle problemområder i ældre bebyggelser i forhold til boligafdeling, bolig og friareal.

Københavnerkort

  • BAGGRUND

    De tre eksempelafdelinger er del af SAB – Samvirkende Boligselskaber, som administreres af KAB.

    SAB har 53 boligafdelinger primært i København. De 22 er fra 1940´erne. Boligerne er overvejende små og utidssvarende, og over halvdelen har 1-2 værelser og er under 65 m2.

  • ÆLDRE ALMENE BOLIGER

    Boliger opført 1945-59 udgør ca. 156.000. Det svarede i år 2000 til en tredjedel af den samlede almene boligmasse. Heraf var 72,6% med 1, 2 og 3 rum.

    (Kilde: Landsbyggefonden)

Elleparken Sjællandshuse Abildgården