Abildgården

Nye hverdagsrum og nye boligtyper i eksisterende forhold

Kvarteret

Abildgården ligger centralt på Amager i København. Lokalområdet er et tæt og blandet bykvarter præget af boligkarréer fra starten af det 20. årh. Her er institutioner, skoler, butikker og svømmehal i nabolaget. Det centrale Amagers byudvikling og mange rekreative tilbud inden for cykelafstand er med til at farve lokalmiljøet. Beliggenheden er attraktiv og giver udviklingsmuligheder.

Kort

Boliger og bebyggelse

Bebyggelsen tegner sig som en stor karré med fire blokke i fem etager. Karréen er åben mod syd, hvor der også er aflåst adgang til en stor gård. På grund af boligernes størrelse og det samlede udbud er afdelingen ringe tilpasset familier med børn. Det er også en forklaring på en del af fraflytningerne.

Friarealer og fælles faciliteter

Bebyggelsen omkranser en stor gård med varieret beplantning. Gården er indrettet med mange nicher og opholdszoner. Langs gårdens kant ligger små haver i forbindelse med boliger i stueetagen. På trods af gårdens attraktionsværdi bliver den kun begrænset benyttet. Afdelingens beboerlokale har en fin standard. Men på grund af de karréens størrelse er placeringen langt fra mange boliger.

Fokus i Abildgården

Det store behov for at udvide og supplere små boliger med nye rum for private gøremål og sociale aktiviteter i nærhed af boligerne. 

Udviklingsspor:

 • At udvikle nye former for fælles faciliteter i tæt tilknytning til den private bolig, der udnytter en afdelings eksisterende rumlige potentiale.
 • At skabe fleksible og tilpasningsbare rammer for mindre fællesskaber drevet og benyttet af forskellige beboergrupper.
 • At forbedre fysiske forbindelser i en afdeling så de fremmer brug af udearealer.

Se særligt præsentationerne af:

 

Loftsatelier - “Fælles penthouse”, “Grøn udestue” og “Nøglefællesskab”Passage - bedre adgang til gårdrum og nye fælles faciliteterDelebolig - ny boligtype og boform

Tags: , , , , , ,

 • Abildgården

 • FAKTA OM AFDELINGEN

  Opført: 1942-44
  Antal boliger: 373

  Boligtyper:
  356 stk.: 38-64 m2 /1-2 vær.
  14 stk.: 62-82 m2 /2 vær +1-2 kamre

  Administration: KAB
  Boligorganisation: SAB. Find Abildgården på www.sab-bolig.dk

 • FAKTA OM BEBOERE

  Beboere i alt: 450
  0-17 år: 6,9%
  18-29 år: 21,3%
  30-64 år: 56,4%
  65+: 15,3%

  Husstande uden børn i alt: 91,7%
  Husstande med børn i alt: 6,3%

  (Kilde: Københavns Kommune 2009)