Elleparken

Nye hverdagsrum i eksisterende forhold

Kvarteret

Elleparken ligger i Valby i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Folehaven, der er en stor indfaldsvej til København. Sydsiden er derfor præget af tung trafik og støjgener. Mod nord er der boldbaner og et industriområde, der står over for byudvikling til et tæt bykvarter med blandet bolig og erhverv. Afdelingen kommer således til at ligge i forlængelse af et nyt boligområde. Det vil være interessant at åbne sig mod nord og koble Elleparken til det kommende område.

Boliger og bebyggelse

Elleparken består af 12 længehuse i tre etager, der er placeret rundt om store gårdrum. På hjørnet af Folehaven og Gammel Køge Landevej er afdelingens stueetager indrettet for mindre erhverv. Lejemål på 1. og 2. etage har altaner, der senere er blevet inddækket, så de fungerer som udestuer. Langs bygningernes syd- og vestfacader er der små baghaver.

Boligerne er på flere områder utidssvarende, og Elleparken står overfor store vedligeholdelsesopgaver, som vil medføre huslejestigninger. Der er arbejdes også på en helhedsplan. Begge dele kan gøre det nødvendigt og muligt at iværksætte tiltag, som styrker afdelingens tilbud og kvaliteter.

Friarealer og fælles faciliteter

Gårdene mellem husene fremstår fortrinsvis som store, åbne græsplæner beplantet sporadisk. En gård har et mindre legeområde, en anden et lille anlæg. Samlet er der en række funktioner i friarealerne, men på grund af størrelsen og den begrænsede variation virker gårdene tomme. Der skal mange børn og aktiviteter til at fylde dem med liv.

Fokus i Elleparken

Den store kontrast mellem de mange små boliger og de enorme og uindtagede friarealer, som henstår fra en tid med mange flere børn og storfamilier i afdelingen.

Udviklingsspor:

 • At arbejde med en særlig identitet ved at udnytte de store gårdrum, som er en af afdelingens markante og synlige kvaliteter.
 • At udvikle forslag som giver fleksible muligheder for at nedbryde store friarealer til mindre og intime uderum med gode rammer for uformelt samvær og aktiviteter.
 • At supplere og udvide den enkelte bolig med ekstra privat plads, som individuelt kan præges og tages i brug efter lyst og behov.

Se særligt præsentationen:

Nye hverdagsrum i friarealer

Tags: , , , ,

 • Elleparken

 • FAKTA OM AFDELINGEN

  Opført: 1947-48 og 1960
  Antal boliger: 269

  Boligtyper:
  198 stk.: 50-59 m2 /1 vær.+1 kammer og 2 vær.
  71 stk.: 65-71 m2 /2 vær.+1 kammer og 3 vær.

  Administration: KAB
  Boligorganisation: SAB. Find Elleparken på www.sab-bolig.dk

 • FAKTA OM BEBOERE

  Beboere i alt: 359
  0-17 år: 7,8%
  18-29 år: 17,8%
  30-64 år: 50,1%
  65+: 24,2%

  Husstande uden børn i alt: 88,5%
  Husstande med børn i alt: 8,5%

  (Kilde: Københavns Kommune 2009)