Sjællandshuse

Nye boligtyper i omdannede forhold

Kvarteret

Sjællandshuse ligger på kanten af to meget forskellige områder i samme københavnske bydel. Til den ene side er Vestre Kirkegård nærmeste nabo, og via det grønne stisystem tager det 5 min. at cykle til det nye Carlsberg-byområde og indgangen til Vesterbro. I den modsatte retning forgrener Kgs. Enghaves og Sydhavns boligområder sig indimellem tung trafik.

Den samlede bydel har gennemgået mange forandringer. De vil fortsætte de kommende år drevet af områdefornyelsen og Carlsberg-byen. Her kan et stort indryk af uddannelsesmiljø og arbejdspladser have betydning for Sjællandshuse som et attraktivt botilbud for bl.a. studerende, unge familier og andre, som prioriterer moderat husleje og nærhed til byens tilbud højt.

kort

Boliger og bebyggelse

Afdelingen består af tre stok-bebyggelser med fem etager. Boligernes størrelser og stand er på flere områder utidssvarende. Faldstammerne står over for en totaludskiftning, hvilket sker løbende over en lang årrække. Ligeledes er det behov for bl.a. at udskifte vinduer, el og køkkener. Den store overvægt af små og relativt ensartede boliger skaber samtidig begrænsninger for variationen i beboere og muligheden for at blive boende ved skiftende behov og livssituation.

Friarealer og fælles faciliteter

Friarealerne er på den ene side svært tilgængelige. Beboerne skal rundt om de lange bygninger og nogle stedet gennem låste låger for at komme til grill- og spisepladser. På den anden side fremstår arealerne omkring bygningerne alt for åbne og med veje, der løber gennem afdelingen og giver præg af at være et offentligt rum. De aflåste haver er også en konsekvens af uvedkommende brug og hærværk.

Fokus i Sjællandshuse

Den store udfordring med at øge variationen i boligudbuddet uden at halvere antallet af boliger og fordoble huslejen i de ældre, bynære bebyggelser.

Udviklingsspor:

 • At udvikle brugbare principper for omdisponering af en boligstruktur som kan skaleres fra enkelte opgange til en hel karré.
 • At optimere planløsninger i mindre boliger så de giver fleksibilitet, forbedret boligkvalitet og imødekommer moderne familieliv.
 • At gentænke og indarbejde nye former for fælles faciliteter som en kvalitativ og bolignær udvidelse af det private.

Se særligt præsentationerne af:

Opgangsfællesskaber - nye boligtyper og fælles faciliteterDelebolig - ny boligtype og boform

Tags: , , , ,

 • Sjællandshuse

 • FAKTA OM AFDELINGEN

  Opført: 1940-41
  Antal boliger: 270

  Boligtyper:
  75 stk.: 31-69 m2 /1 vær. og 1 vær.+1-3 kamre
  195 stk.: 57-71 m2 /2 vær. og 2 vær.+1 kammer

  Administration: KAB
  Boligorganisation: SAB. Find Sjællandshuse på www.sab-bolig.dk

 • FAKTA OM BEBOERE

  Beboere i alt: 356
  0-17 år: 7,6%
  18-29 år: 31,2%
  30-64 år: 51,7%
  65+: 9,6%

  Husstande uden børn i alt: 89,4%
  Husstande med børn i alt: 8,2%

  (Kilde: Københavns Kommune 2009)