Passage

Bedre adgang til gårdrum og nye fælles faciliteter

Eksisterende forhold

Plantegning af boliger

Forslag

Plantegning af passage til gård Plantegning Plantegning
Plantegning

Passage + fællesstue + gæsterum