Passage

Bedre adgang til gårdrum og nye fælles faciliteter

Eksisterende forhold

Plantegning af boliger

Forslag

Plantegning af passage til gård Plantegning Plantegning
Plantegning af passage til gård

Passage med adgang til gården