Passage

Bedre adgang til gårdrum og nye fælles faciliteter

Eksisterende forhold

Plantegning af boliger

Forslag

Plantegning af passage til gård Plantegning Plantegning
Plantegning af boliger

Eksempelafdeling: Abildgården

Tags: