Nye boligtyper

Strategisk udvikling af varierede boligtyper og nye boformer

Hvad er nye boligtyper?

Nye boligtyper er konkrete forslag til at variere og differentiere boligudbuddet i boligafdelinger med stor overvægt af ensartede, små og utidssvarende familieboliger.

Hensigten er at udvide fokus fra traditionelle sammenlægninger til at introducere nye principper for omdisponering og modernisering af boligmassen. Formålet er at skabe flere og varierede tilbud til mange beboergrupper.

Hvorfor nye boligtyper?

Når små boliger bliver sammenlagt, sker det typisk for, at en boligafdeling bedre kan imødekomme voksne med børn. Økonomien ved sammenlægninger er dog den første og største forhindring for at realisere ønskede tiltag. Store, renoverede boliger skal prismæssigt kunne konkurrere med fx. attraktivt nybyggeri, og en øget husleje skal være til at betale for mennesker med forskellige indkomster.

Denne problematik er en af forudsætnigerne for de nye boligtyper, der er udviklet som alternative og økonomisk holdbare forslag til at omdanne eksisterende boliger.

De nye boligtyper tilfører en bredde i den pallettte af projekter og tiltag, som skal sikre de ældre almene boliger for fremtiden. I koncepterne er der særligt prioriteret at optimere planløsninger og at forbedre boligkvaliteten, så rammerne giver fleksiblitet og imødekommer mange familie- og samlivsformer i dag og fremover.

I udviklingen af de nye boligtyper er målsætninger og forudsætninger således: At udvikle økonomisk holdbare forslag, at gentænke og omdanne eksisterende bygningsmasse og at skabe socialt bæredygtig fremtidssikring.

De nye boligtyper

Projektet præsenterer to forskellige koncepter. De kan etableres hver for sig eller kombineres, og de kan begge skaleres i omfang og antal indbefattede boliger.

Forslagene og plantegninger har afsæt i eksempelafdelingerne Abildgården og Sjællandshuse, men principperne er udviklet med formål om at imødekomme generelle problemstillinger i boligafdelinger og bebyggelser med lignende forhold.

De nye boligtyper

…tilfører variation i et udbud af små, ensartede familieboliger med en minimal reduktion i eksisterende boligenheder

…udgør alternativer til traditionelle sammenlægninger

…optimerer plads, funktionalitet og boligkvaliteter på begrænsede kvadratmeter

…introducerer boliger med ”sociale kvaliteter”, som kan tilføre identitet til en boligafdeling og variere sammensætningen af beboere

 

 

 

 

Tags: , , ,