Nye hverdagsrum

Strategisk udvikling af faciliteter, friarealer og fællesskabsformer

Hvad er nye hverdagsrum?

Nye hverdagsrum er forsøg med at gentænke og redefinere fælles faciliteter til nutidens samværsformer og individuelle ønsker.

Hensigten er at inspirere boligafdelinger og beboere til at opdage og indtage kvaliteter i bomiljøet, som ligger uden for boligerne. Kvaliteter som både kan være et individuelt supplement for interesserede beboere og nye rammer for det fælles liv i boligafdelingen.

Hvorfor nye hverdagsrum?

I en boligafdeling med mange små boliger kan faciliteter, friarealer og ekstra funktioner være et kvalitativt supplement til den private bolig. Det afspejler sig i hyppigt brugte kælder- og loftsrum og i populær garageudlejning. Til gengæld bliver beboerlokaler måske brugt for sjældent set i lyset af deres mulige betydning, rolle og funktioner i en boligafdeling.

Boliger med to små værelser rummer vanskeligt en børnefødselsdag, et større middagsselskab, overnattende gæster eller flere beboeres parallelle aktiviteter. Omvendt er der kvadratmeter i en boligafdeling, som henstår ubrugte. Eller der er fælles faciliteter, som i eksisterende form ikke rigtigt imødekommer beboernes forskellige private eller sociale formål.

Nye hverdagsrum arbejder i krydsfeltet mellem at imødekomme beboerbehov og at fremme og udnytte kvaliteter i bebyggelsers eksisterende forhold.

De nye hverdagsrum

Projektet præsenterer tre forskellige koncepter. De beskrives enkeltvis i form af konkrete forslag til bygningsmæssig etablering og muligheder i forhold til boligafdeling, funktioner og brugere.

Forslagene og plantegninger har afsæt i eksempelafdelingerne Abildgården og Elleparken, men de kan skaleres i omfang, og de både kan og skal tilpasses lokale forhold og ønsker. Fælles for koncepterne er, at de med forskellige tilgange og arkitektoniske greb behandler nogle af de samme problemområder, men udnytter og arbejder med forskellige muligheder ved bebyggelser og boligafdelinger.

De nye hverdagsrum

…har en attraktiv beliggenhed tæt på boliger

…opfordrer til løbende hverdagsbrug

 …er hjemlige og mulige at præge for beboere

 …gør op med, at fælles faciliteter pr. definition er for alle

 

 

Tags: , , , , ,