Hvad handler projektet om?

Introduktion og baggrund

Fremtidssikring giver nye muligheder

Den ældre bygningsmasse i den almene sektor står over for omfattende fysisk renovering. Byggeriet er ikke blot nedslidt, men boliger og faciliteter er også flere steder udtryk for en anden tid og levevis.

Behovet for modernisering skaber en enestående mulighed. For opgaven åbner også en dør for at gentænke og omdanne boligtyper og planløsninger samt de fælles rammer for daglige kvaliteter i de mange bomiljøer.

Den nødvendige fysiske renovering af bebyggelser bør således kombineres og samtænkes med visioner for boligkvaliteter og fællesskabsformer for de mange mennesker, der bor alment.

Plads til mange måder at bo, leve og være sammen på

Den almene boligsektor er med til at sikre, at alle borgere har lige mulighed for en god bolig. Historisk set har sektoren tilbudt standardiserede boliger samt praktiske faciliteter og udearealer henvendt til og betalt af alle beboerne i en boligafdeling.

Som statistikkerne viser, har familier og husstande i dag mange former. Sammenbragte storfamilier, enlige fuldtids-, deltids- og weekendforældre, bofællesskaber og aleneboende i alle aldre udgør sammen med kernefamilien et mangfoldigt billede af, hvordan danskerne lever.

Dette fører til nye – og ikke mindst meget forskelligartede – behov for og krav til boliger og faciliteter. Hvis de almene boligafdelinger skal kunne imødekomme og rumme forskelligheder, udfordrer det eksisterende principper som: Ens tilbud til alle – og én afdeling, ét fællesskab.

Ved fornyelse og fremtidssikring af bebyggelser og faciliteter er der brug for at supplere standardløsninger med nye muligheder og individuelt tilpassede tilbud. Her har den almene boligsektor en interessant mulighed for at vise alsidige veje til, hvordan boliger, faciliteter og fællesskaber kan opdateres med plads til mange måder at bo, leve og være sammen på – både i de private og i de fælles rammer.

To strategiske udviklingstemaer og fem koncepter

Projektet har arbejdet med to overordnede udviklingstemaer nye boligtyper og nye hverdagsrum, og det har resulteret i fem koncepter.

Se de konkrete forslag her på siden og hent præsentationer lige til at printe, dele og bruge her.

Tags:

 • DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

  Der er i alt ca. 750 almene boligorganisationer med ca. 7.700 afdelinger, som drives på et nonprofit grundlag.

  I alt er der ca. 550.000 almene boliger, hvilket svarer til ca. 20 pct. af den samlede boligmasse.

  (Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

   

   

  Ved fornyelse og fremtidssikring af bebyggelser og faciliteter er der brug for at supplere standardløsninger med nye muligheder og individuelt tilpassede tilbud.