Hvordan har projektet arbejdet?

Tilgang og målsætninger

Økonomisk holdbare forslag

Der er brug for at udvikle og afprøve flere modeller for, hvordan nødvendig renovering kan kombineres med moderniseringer og kvalitative forbedringer. På den måde kan tiltag blive attraktive for beboerne og økonomisk realistiske at iværksætte.

Projektet tager højde for den forudsætning, at beboerdemokratiet og byggeomkostninger er to hjørnesten i ethvert tiltag. Gode, men bekostelige initiativer skal betales over huslejen. Det kræver løsninger, der øger den oplevede og faktiske boværdi for beboere, og som sikrer et konkurrencedygtigt boligudbud og huslejeniveau.

Se de konkrete forslag til fem koncepter her på siden og hent mere inspiration i de uddybende præsentationer.

Gentænke og omdanne eksisterende bygningsmasse

Der er brug for at gentænke og omdanne de ældre boliger, faciliteter og bomiljøer for, at den eksisterende boligmasse også er tidssvarende og attraktiv fremover.

Projektet arbejder med reelle problemstillinger, vilkår og muligheder, som de ser ud i tre københavnske boligafdelinger opført i 1940´erne. De har alle en stor overvægt af familieboliger på omkring 60 m2, typisk to rum, små og nedslidte køkkener og badeværelser. Vilkår, som er aktuelle og genkendelige i mange boligafdelinger, hvor renovering og fremtidssikring er nødvendig.

Se en introduktion til de tre boligafdelinger og hent præsentationen, hvor de tværgående og bearbejdede problemområder også præsenteres.

Socialt bæredygtig fremtidssikring

Der er brug for at udvikle flere tiltag, der både sikrer gode familieboliger og afprøver alternative tiltag for alsidige befolkningsgrupper i bynære områder.

Projektet bygger på en forudsætning om, at bynære botilbud er attraktive og vigtige for mange befolkningsgrupper i vidt forskellige livssituationer. Det betyder, at det er esssentielt at udvikle de almene boligafdelinger med øje for et sammensat beboergrundlag med forskellige ønsker og behov i forhold til både boligkvaliteter og bomiljø.

Se her hvordan projektet arbejder med differentierede tiltag i såvel boliger som faciliteter med de to strategiske udviklingstemaer nye boligtyper og nye hverdagsrum.

 

Tags:

 • ALMENE BOLIGER OPFØRT FREM TIL 1959 

  Kbh./Frb.      35.935
  Fyn                   9.788
  Jylland           55.468
  Sj./Øerne      54.406

  Boliger opført 1945-59 udgør ca. 156.000. Det svarer i år 2000 til en tredjedel af den samlede almene boligmasse. Heraf var 72,6 pct. med 1, 2 og 3 rum.

  (Kilde: Landsbyggefonden)

  ALMENE HUSSTANDE

  De almene husstande udgør i 2010 ca. 20 pct. af de samlede husstande i Danmark.

  Gruppen af enlige mænd og kvinder udgør 68 pct. af husstandene i den almene boligsektor, mens de udgør 44 pct. af husstandene i den samlede boligmasse.

  (Kilde: Landsbyggefonden)