Opgangsfællesskab

Eksempelafdeling: Sjællandshuse

Eksisterende forhold Ensartet boligudbud. Små og utidssvarende boliger. Begrænset botilbud til varierede beboergrupper. Formål med opgangsfællesskab – Omdanne identiske boliger til forskellige boligtyper. – Optimere planløsninger og funktionalitet på begrænsede kvadratmeter – Indtænke rammer for fællesskab på opgangsplan. Se mere …

Eksempelafdeling: Sjællandshuse

Tags:

Etageplan med nye familie- + iPad-boliger

Fra ensartede til to forskellige boligtyper Konceptet sætter fokus på at tilføre variation og øget kvalitet i en boligmasse af små og utidssvarende boliger. Kodeord At optimere planløsninger, forbedre og modernisere boligkvaliteten i boliger af begrænset størrelse. Forslaget – Er …

Plan med nye familie- + iPad-boliger

Tags: ,

Sjællandshuse

Nye boligtyper i omdannede forhold

Sjællandshuse

Tags: , , , ,

Nye boligtyper

Strategisk udvikling af varierede boligtyper og nye boformer

Tags: , , ,