Passage

Abildgården eksisterende forhold i stueplan

Eksisterende forhold Dårlig adgang til gårdrum og udearealer. Fælles faciliteter med begrænset brug. Formål med passage – Forbedre adgang til gårdrummene, så de bliver lettere at bruge i det daglige. – Omdanne boligareal i stuen til nye fælles faciliter, der …

Plantegning af boliger

Tags:

Abildgården

Nye hverdagsrum og nye boligtyper i eksisterende forhold

Abildgården

Tags: , , , , , ,

Nye hverdagsrum

Strategisk udvikling af faciliteter, friarealer og fællesskabsformer

Tags: , , , , ,